Soovime arendada inimväärset ja kaasaegset elukeskkonda, milles on väärtuslik koht ka endisaegsetel traditsioonidel. Meile on olulised külaelu ja merenduse edendamine, traditsioonilise rannakalanduse ning pärandkultuuri säilitamine.

2011. aastal valmis seltsi eestvedamisel esimene üle-­poolsaareline arengukava, millega saad tutvuda SIIN. Paljud toonased mured on tänaseks lahendatud, mistõttu kavandame arengukavale täiendusi.

Kogukonna õiguste eest seismiseks lööme aktiivselt kaasa Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava koostamises. Oleme organiseerinud piirkonna arengu seisukohalt olulisi kokkusaamisi rahvuspargi valitseja esindajate ja keskkonnaministriga. Lahemaa Koostöökogusse kuulub poolsaarelt neli inimest: Aive Mõttus (Juminda küla), Artur Talvik (Tapurla küla), Jaan Velström (Virve küla), Marti Hääl (Tammistu küla).

2011. aastast tegutseb poolsaarel Eesti esimene kogukonnaraadio Raadio Juminda Poolsaar 89,2 MHZ.

Uurime võimalusi, et rajada poolsaarele kogukondlik elektrijaam. Teeme koostööd kohalike ettevõtete (nt Leesi pood), Leesi rahvamaja ja teiste vabatahtlike ühendustega (nt külaseltsid).

Meil on oma leht Facebookis. Hakka meie sõbraks ja oled värskeimate uudistega kursis!

Poolsaare külade ja külaseltside tegevuse kohta leiad lähemat teavet nende kodulehtedelt:

Juminda küla

Leesi küla

Virve küla

Pudisoo küla