Merepääste laager 2023

Laagri eesmärk on aktiivselt ja sportlikult sisustada laste suvine koolivaheaeg, aidata leida uusi sõpru, tuua lapsed loodusele lähemale, anda uusi teadmisi ja oskusi, mis arendaks lapsi nii vaimselt kui füüsiliselt ja aitaks neil kohaneda ning toime tulla mistahes erinevates olukordades. Tutvustada lastele merepäästetehnikat ja varustust, kiirabi ja tuletõrjujate tööd ning rõhutada, kui tähtis on ohutult käituda. Õpetada lastele erinevates situatsioonides toimetulekut, meeskonnatööd ja turvalisust, enese- ja üksteise abistamist.

Laagri tegevuste hulgas on palju isetegevust, lõkkeõhtud, mängud, viktoriinid, ujumine.

Päevakava avaldame 3 nädalat enne laagrivahetuse algust.

I vahetus (7-11 a) 24.07-27.07.2023

II vahetus (12-15 a) 31.07-3.08.2023.

Registreerumine

Laagri tegevused, mida põnevat on eelmistel aastatel tehtud:

 • Tutvuti mereturvalisuse reeglitega
 • Õpiti merepäästja tööks vajalikke oskusi ja tutvuti päästevarustusega
 • Katsetati merel erinevaid päästealuseid ja -varustust
 • Tehti esmane tutvus purjetamise ja paadisõiduga
 • Lihviti ujumisoskust
 • Tutvuti traditsioonilise rannakalandusega, käidi koos kaluritega võrgul
 • Õpiti merega seotud rannakeelt
 • Matkati poolsaarel
 • Tehti sporti ja õpiti selgeks merepäästja hommikuvõimlemine
 • Uuriti, mida kujutab endast rannaäärne mets ja kes seal elavad
 • Tehti endale selgeks lihtsamad esmaabivõtted
 • Peeti merelistele kohane lõkkeõhtu
 • Värviti rannas kive
 • Käidi külakinos
 • Saadi palju häid sõpru, kellega koos järgmisel suvel laagrisse tagasi tulla ja tulevikus vabatahtliku merepäästjana tegutseda

2019. aasta laagrisuve pildid

Video 2018 lõbusõidust