Ellu viidud projektid ja toetajad:

 • Juminda poolsaare arengukava koostamine – KOP
 • Juminda poolsaare turvalisus – Kuusalu vallavalitsus
 • Noorte merepäästjate laager 2015 – Kuusalu vallavalitsus ja E-Piim
 • Korrakaitse varustuse ja patrullisümboolika uuendamine – KÜSK
 • Noorte merepäästjate laager 2016 ja Juminda endise piirvalvekordoni hoonete kasutamine – Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kuusalu vallavalitsus
 • Traaler Klaara toomine ja paigaldamine Leesi rahvamaja juurde ning kohandamine rannakalanduse õpitoaks (koostöös MTÜ-ga Pohiranna) – Nopi Üles
 • Noorte merepäästjate laager 2017
 • Lahemaa rannakülade mälumaastikud – Keskkonnaamet, KIK
 • Juminda poolsaare noorte merepäästjate tegevuseks kalipsode ja vahendite soetamine – Leader
 • Noorte merepäästjate laager 2018 – rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (kalastamine ja kalalaevad)
 • Rannakeele sõnastik – Kuusalu vallavalitsus, hasartmängumaksu nõukogu, Leader, Kultuurkapital

Käsilolevad projektid ja toetajad:

 • Noorte merepäästjate laager 2019 – kohaliku omaalgatuse programm, Kuusalu Vallavalitsus
 • Rannaloodus rannakeeles – Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp
 • Juminda tuletorni avamine külastajatele – eeltööd
 • Hara saare maastiku hooldamine – eeltööd

KIKKeskkonnaametE-Piimlogod

Kuusalu vallavalitsus KYSK