Kui ise ei tie, kesse siis tegeb…

2013. a kevadest hakkas koos käima Kuusalu rannakeele huviliste “kampa rannakiele üäks” (kirjakeeles “rühm rannakeele heaks”) sooviga Kuusalu kihelkonnale iseloomulikku rannakeelt elavdada ja praeguseid keele elushoidjaid väärtustada. Kokku tõi inimesed arusaamine, et Juminda ja Pärispea poolsaartel sajandeid räägitud rannakeel (arhailise nimetusega pohiranna) on hääbumas ja igapäevaselt rannakeeles rääkijate hulk on kahanenud alla 100 inimese.

Praeguseks on välja kujunenud kaks hästi toimivat alategevust:

  • “kampa rannakiele üäks” – avatud kõigile, kes soovivad oma aega ja energiat panustada rannakeele hüvanguks;
  • rannakiele rääkiije kogusaamised – igakuised kinnised kokkusaamised rannakeele rääkijatele, eesmärgiga anda võimalus suhtlemiseks rannakeeles.

2014. aastal andis Kuusalu vald rahalise toetuse rannakeele õppeprogrammi läbiviimiseks oma valla haridusasutustes. Programmid said teoks 2014. a kevadest kuni 2015. jaanuarini ning võeti koolide ja lasteaedade laste, noorte ja täiskasvanute poolt väga hästi vastu. Plaanime jätkata, veidi vormi muutes ja valmistume projekti kirjutama.

Rannakeele õppeprogrammi juhendajad: (vasakult) Riina Laanetu, Heli Kendra, Ene Velström, Jaan Velström, Maarja Orusalu.

Et rannakeel oleks nähtav, rippusid eelmisel suvel Liesi pues rannakielesed sanat (Leesi poes rannakeelsed sõnad). Loodame, et neid järgmisel hooajal seal veel rohkem on ning tasapisi saame lugeda ja kasutada kõiki silte ka rannakeeles. Oleme unistanud, et Juminda poolsaare raadios oleks rannakeelsed uudised ning miks mitte õige pea ka Vikerraadios, kõrvu Mulgi, Seto ja Kihnu uudistega.

“Kampa rannakiele üäks” üks tegevusvaldkond on rannakeelt tutvustavate ja õpetavate trükiste avaldamine. Nii on algatatud Kuusalu rannakeele sõnastiku väljaandmine koostöös Eesti Keele Instituudiga (EKI). Selleks on praeguseks sõlmitud Juminda Poolsaare Seltsi ja EKI vahel leping ja saame kasutada EKI andmebaase, kus leidub rohkelt materjali, kuna meie poolsaarte keel on uurijatele 100 viimase aasta jooksul palju huvi pakkunud.

Teeme kõik selleks, et hiljemalt viie aasta pärast on välja antud ja soovijatele kasutamiseks 6000 sõnast ja näitlausest koosnev „Kuusalu rannakiele sanastik“. Kuusalu vald on omaosaluse tasumise kinnitanud. Kirjutame projekte ja usume, et leiame rahastuse.

Rannakeel Tallinna TV-s ja ERR-is.

Kontaktid:

Sõnaraamat – Ene Velström, tel 5203138
Õppeprogramm ja rannakeele rääkijate kokkusaamised – Riina Laanetu, tel  5145830

Olemme reidulased-riemusad, et nuored samatte rannakielest uvidettud on.