Merepäästega hakkasime tegelema 2011. aastal. Tänaseks on vabatahtliku merepäästja koolituse läbinud ja riigi poolt tunnustatud 26 meie poolsaarel elavat päästjat. Alates 2013. aastast oleme lepingulises suhtes Politsei- ja Piirivalveametiga, kohustusega pidada valvet ning vajadusel merel hätta sattunutele appi minna.

Väljakutsetel ja õppustel on meie kasutuses kolm erapaati ning seltsile kuuluv kaater. Kaheaastase asjaajamise tulemusel saime 2014. aastal endale endise Veeteede Ameti 12meetrise kaatri, mille seadsime töökorda ja kohandasime päästetöödeks. Kaatri ristisime Juminda kunagise päästepaadi (luubi) järgi Varvaraks.

Oleme ostnud endale päästevarustust ja korraldanud merepäästjatele esmaabi- ja reostustõrjealast täiendkoolitust. Kuulume vabatahtlikke päästjaid ühendavasse Päästeliitu.

Meie merepäästjad, Juminda SAR-i liikmed (osalevad aktiivselt ja korrapäraselt meeskonna töös):

 • Ago Katvel (Juminda küla)
 • Aive Mõttus (Juminda küla)
 • Andres Kepler (Loksa)
 • Andrus Mõsovski (Virve küla)
 • Ants Egel (Virve küla)
 • Artur Talvik (Tapurla küla)
 • Artur Talvik Jr (Tapurla küla)
 • Brandon Teder (Virve küla)
 • Erti Paalberg (Virve küla)
 • Gert Neiland (Tapurla küla)
 • Gertrud Talvik (Tapurla küla)
 • Hardi Hinn (Kolga-Aabla küla)
 • Johan Pender (Leesi küla)
 • Kadri Ustav (Tammistu küla)
 • Karl Velström (Virve küla)
 • Lidia Mõsovski (Virve küla)
 • Mihkel Ustav (Tammistu küla)
 • Olavi Sööt (Tapurla küla)
 • Peeter Kapten (Pudisoo küla)
 • Raivo Sell (Kolga-Aabla küla)
 • Roland Valgelin (Virve küla)
 • Signe Pajula (Tapurla küla)
 • Silver Loderaud (Kolga-Aabla küla)
 • Silver Vagiström (Kolga-Aabla küla)
 • Taavi Ustav (Tammistu küla)
 • Tarvi Velström (Virve küla)
 • Theo Kehlmann (Pudisoo küla)
 • Toomas Kalm (Virve küla)
 • Ulvar Veldi (Leesi küla)
 • Veljo Kattago (Tapurla küla)
 • Viktor Kikerist (Leesi küla)