Laagri sisekorra eeskirjad

 • Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Koos rühmaga laagrist väljaspool teedel liikudes tuleb järgida liiklusohutuse- ja ettevaatusabinõusid.
 • Alkoholi, tubakatoodete ja mõnuainete kaasatoomine ja tarbimine on laagris välistatud. Nimetatud ainete leidmise korral informeeritakse vanemaid ja ka vajadusel korrakaitseorganeid ja saadetakse laps laagrist tagasi, tema tuusiku maksumust ei korvata.
 • Suplemine rannas toimub ainult kasvatajate loa alusel, vees kasvatajatest sügavamale minek on laste ohutuse huvides keelatud.
 • Iga laps toob ise toidunõud nõudepesusse ja tühjendab jäätmetest taldriku. Toitu palutakse kokal tõsta ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine. Toimkonnas abistatakse personali katmisel ja koristamisel.
 • Iga laps vastutab oma toa ja isiklike asjade korrashoiu eest. Prügi kogutakse prügikottidesse, paber, papp ja plasttaara kogutakse eraldi kogumiskottidesse.
 • Ruumidest  lahkudes kustutatakse tuled  kõigis ruumides (ka WC, saun, söökla, koridor jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
 • Laagri üritustest võtavad kõik laagrilised osa.
 • Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha ja väärisesemete eest. Laagrisse ei võeta kaasa hinnalisi tehnikavahendeid, mängukonsoole, I-pade ega arvuteid.
 • Asjada pakkimine tehke koos lapsega, et laagris olles teaks laagriline oma asjadest täpset ülevaadet. Kaasas peab olema piisav arv riietusesemeid ja jalanõusid.
 • Telefoni kasutamise korras ja ajas lepitakse kokku kasvatajatega, õpikodade ajal antakse telefonid kasvatajatele hoiule.
 • Kõik laagris kasutatavad vabaaja- ja spordivahendid tuleb viia selleks ettenähtud kohta
 • Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati. Keelatud on igasugune vägivaldne käitumine ja ropendamine.
 • Kui on mure, siis räägitakse sellest kohe ja alati kasvatajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga kasvataja on just selle jaoks kohapeal olemas!
 • Laagri varasse suhtutakse heaperemehelikult. Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka mööbel, aknad, uksed, seinad, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
 • Kodukorra tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 • Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 • Lahkumine laagrist (näiteks ööbimiseks koju, trenni jne) ei ole lubatud.

Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et koos lastega koos arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.