III vahetus (14 – 18 a) 09.08 – 12.08

    Ühe laagrivahetuse hinnaks on 110 €. See sisaldab kolm korda päevas sooja sööki ning lõkkeäärseid maiustusi, laagrisärki, tihedat laagriprogrammi ning ööbimist Juminda külas asuvas kordonis.

    Sarnaselt möödunud aastale on mitmelapselistel peredel võimalus 10%-liseks soodustuseks. Kui ühest perest tuleb laagrisse kaks või enam last, on osalustasu 99 €.

    Merepäästerühma liikmetele ning toetajaliikmetele pakume võimalust soetada laagrituusik soodushinnaga 95 €. See sisaldab kõike sedasama, mis ülalpool kirjas, kuid eeldab, et tuusiku soetaja on kas merepäästerühma liige või vormistatud MTÜ Juminda Poolsaare Selts toetuseks toetajaliikme püsimaksekorralduse (vabalt valitud summas).

    Kui teile tundub, et olete valmis sel moel kogukondlikku tegutsemist ja kohalikku mereturvalisust toetama, siis arveldusarve, kuhu püsimaksekorraldus suunata on EE741700017002822509 (saaja MTÜ Juminda Poolsaare Selts). Oleme toetuse eest väga tänulikud!

    Laps loetakse laagrisse registreerunuks, kui tema eest on hiljemalt 1. juuniks arveldusarvele EE741700017002822509 (saaja MTÜ Juminda Poolsaare Selts, selgitusse kirjutatud lapse ees – ja perekonnanimi) laekunud summa, mis vastab valitud tuusiku hinnale – kas 95, 99 või 110 eurot.