Juminda poolsaare noorte merepäästjate laager 2019

Mida põnevat me laagris tegime?

 • tutvuti mereturvalisuse reeglitega
 • õpiti merepäästja tööks vajalikke oskusi ja tutvuti päästevarustusega
 • katsetati merel erinevaid päästealuseid ja -varustust
 • tehti esmane tutvus purjetamise ja paadisõiduga
 • lihviti ujumisoskust
 • tutvuti traditsioonilise rannakalandusega, käidi koos kaluritega võrgul
 • õpiti merega seotud rannakeelt
 • tutvuti väikese rannatalu majapidamise ja koduloomadega
 • matkati poolsaarel
 • tehti sporti ja õpiti selgeks merepäästja hommikuvõimlemine
 • uuriti, mida kujutab endast rannaäärne mets ja kes seal elavad
 • tehti endale selgeks lihtsamad esmaabivõtted
 • peeti vägev piraatide õhtu
 • joonistati merd
 • käidi külakinos
 • saadi palju häid sõpru, kellega koos 2019. aasta suvel laagrisse tagasi tulla ja tulevikus vabatahtliku merepäästjana tegutseda

Laagris käis lapsi pildistamas fotograaf Jana Laigo (Barefoot Studio OÜ, Tapurla küla).

Laagritasu maksmine

Ühe laagrivahetuse hinnaks on 109 €. See sisaldab kolm korda päevas sooja sööki ning ühiselt ja ettevalmistatud õhtuoodet, laagrisärki, tihedat laagriprogrammi ning ööbimist Juminda külas asuvas kordonis.

Sarnaselt möödunud aastale on mitmelapselistel peredel võimalus 10%-liseks soodustuseks. Kui ühest perest tuleb laagrisse kaks või enam last, on osalustasu 98,10 €.

Merepäästerühma liikmetele ning toetajaliikmetele pakume võimalust soetada laagrituusik soodushinnaga 95 €. See sisaldab kõike sedasama, mis ülalpool kirjas, kuid eeldab, et tuusiku soetaja on kas merepäästerühma liige või vormistatud MTÜ Juminda Poolsaare Selts toetuseks toetajaliikme püsimaksekorralduse (vabalt valitud summas).

Kui teile tundub, et olete valmis sel moel kogukondlikku tegutsemist ja kohalikku mereturvalisust toetama, siis arveldusarve, kuhu püsimaksekorraldus suunata on EE741700017002822509 (saaja MTÜ Juminda Poolsaare Selts). Oleme toetuse eest väga tänulikud!

Laps loetakse laagrisse registreerunuks, kui tema eest on hiljemalt 1. juuniks arveldusarvele EE741700017002822509 (saaja MTÜ Juminda Poolsaare Selts, selgitusse kirjutatud lapse ees – ja perekonnanimi) laekunud summa, mis vastab valitud tuusiku hinnale – kas 95, 98.10 või 109 eurot.

Võta meiega ühendust

 • Gerda Triin Hääl
 • +372 5349 0222
 • laager@juminda.ee